EN TR
Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları
GÜRAL FİKİRTEPE KONUTLARI İstanbul, Kadıköy
DURUM Proje Aşamasında
TARİH 2014
İNŞAAT ALANI 120.000 m²
PROGRAM Konut, Ofis, Ticaret
YATIRIMCI Güral İnşaat
3D GÖRSELLEŞTİRME Artı eksi sıfır mimarlık
Tüm Projeler
Fikirtepe sırtlarında bir yüzü E-5 otoyoluna dönük, diğer yüzü ise güneye ve yükseldikçe Marmara Denizi’ne dönük olan arsa, oldukça eğimli bir konumdadır. Projeeğimli bir topoğrafyanın zorluklarını en aza indirgeyip avantajlarını maksimize etmek için birbirine paralel iki yatay blok üzerinde yükselen 3 kule biçiminde kurgulanmıştır.

Projenin konut kısmında temel motivasyon, yoğun doku arasında olabildiğince serbest bakışlara sahip, kullanışlı ve ferah yaşam alanları yaratmak olmuştur. Cephenin ve kütlenin hareketli dokusu da bu ferah yaşantının, oluşan teras ve balkonlar ile konut özelinde dış mekana taşınmasını amaçlamaktadır. Konut bloklarında iki farklı cephe dili göze çarpmaktadır. Bunun sebebi zeminle ve dolayısıyla ortak alanlarla daha çok ilişkilenen yatay kısımlarda nispeten kontrollü cephe boşluklarıyla mahremiyetin sağlanması, yükselerek zeminden kopan kısımlarda ise boşlukların ve cam yüzeylerin arttırılarak manzaraya yönlenilmesidir. Zeminde ise iki yatay blok arasında, eğimden de faydalanarak oluşturulan teraslarda, paylaşım alanlarını arttıran peyzaj düzenlemeleriyle yaşayan, eğime gömülmüş kapalı sosyal tesislerden beslenen, geniş bir iç avlu yaratmak hedeflenmiştir.

Arsanın kuzeyinde uzanan yatay blok, gerek E-5'ten görünürlüğü gerekse önündeki geniş bulvarın varlığıyla ticari bir kimlik kazanmıştır. Bu bloğun zemin katında, meydanlarla zenginleştirilmiş iki katlı bir çarşı düzenlenmiştir. Çarşının üzerinde ise cephesi ile konutlardan farklılaşan, yatayda uzanan home-ofis birimleri yer almaktadır. Konut, çarşı ve home-ofis birimlerinden oluşan karma fonksiyonlu kompleksin içerdiği yapıların en önemli ortak özelliği, bünyelerinde barındırdığı boşluklar ve girintili yapısı ile olabildiğince nefes alan ara mekanları kullanıcıya sunmasıdır.
Tüm Projeler
Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları Güral Fikirtepe Konutları